AKTUALNE PROCEDURY WJAZDOWE:

 • Albania

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY od 06.09.2021 r.

RODZAJ TESTU:

 • PCR
 • Antygenowy

OSOBY ZASZCZEPIONE:
Zwolnienie z testu po upływie 14 dni od daty pełnego zaszczepienia.

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 6 zwolnione są z okazania negatywnego wyniku testu

WYMAGANE DOKUMENTY

– NEGATYWNY WYNIK TESTU PCR NIE STARSZY NIŻ 72H PRZED ODLOTEM LUB NEGATYWNY WYNIK TESTU ANTYGENOWEGO NIE STARSZY NIŻ 48H PRZED WYLOTEM LUB

– CERTYFIKAT ZASZCZEPIENIA PEŁNYM CYKLEM SZCZEPIEŃ. OD PODANIA OSTATNIEJ DAWKI MUSI UPŁYNĄĆ MIN. 14 DNI DO DNIA WYLOTU LUB

– CERTYFIKAT OZDROWIEŃCA, KTÓRY ZAŚWIADCZA PRZEJŚCIE CHOROBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY OD DNIA WYLOTU WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM I MUSZĄ BYĆ WYDRUKOWANE.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/albania/koronawirus-w-albanii-informacje-i-zalecenia2

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/albania 


 • Bułgaria 

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • RT-PCR
 • test antygenowy.

– Test PCR wykonany do 72 godzin przed wjazdem do kraju licząc od daty badania wpisanej do dokumentu.
– Test antygenowy wykonany do 48 godzin przed wjazdem do kraju licząc od daty badania wpisanej do dokumentu.

Wynik testu, musi zawierać imiona i nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje turysta, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę wykonania badania , napisane metodą łacińską (PCR) lub testem antygenowym i wynikiem ujemnym (Negative), umożliwiającym interpretację dokumentu.

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 12 zwolnione są z okazania negatywnego wyniku testu
 

OSOBY ZASZCZEPIONE
Zwolnione są z wykonywania testu po 14 dniach od daty podania ostatniej dawki
Wymagane jest przyjęcie pełnego cyklu szczepień. Dokument musi zawierać nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datą urodzenia, datami podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwą handlową i numerem serii szczepionki przeciwko COVID-19, nazwą wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kraj, z którego zostało ono wydane oraz nazwa właściwego organu wydającego.
Należy pobrać zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie wydane przez punkt szczepień

OZDROWIEŃCY
Zwolnieni są z okazywania wyniku testu.
Należy okazać dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19. Dokument musi zawierać imiona i nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, napisane metodą łacińską (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (Positive), umożliwiający interpretację dokumentu.
Takie zaświadczenie można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria

https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd


 • Chorwacja

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

W przypadku jeśli osoby nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID wjazd na teren Republiki Chorwacji będzie dla nich możliwy pod warunkiem okazania negatywnego wyniku testu PCR (nie starszego niż 72h) lub szybkiego testu antygenowego z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE (nie starszego niż 48h).

RODZAJ TESTU:
 • RT-PCR
 • antygenowy
 
OSOBY ZASZCZEPIONE

Osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) mogą przekroczyć granicę Chorwacji w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni, a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki. W przypadku Johnson&Johnson – pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni.

Osoby, które okażą potwierdzenie przejścia Covid-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby Covid-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 210 dni przed przekroczeniem granicy (otrzebne jest posiadanie potwierdzeń przechorowania Covid-19 i szczepienia).

OZDROWIEŃCY

Osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

 
TEST DLA DZIECI

Dzieci do ukończenia 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.

WYMAGANE DOKUMENTY
należy wypełnić deklarację zdrowia https://entercroatia.mup.hr/

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/chorwacja/nowe-zasady-wjazdu-do-chorwacji

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja


 • Cypr Południowy

🔵 TEST NA COVID-19 – NIE WYMAGANY (do 7 dni*)

 • Począwszy od 7 dnia pobytu (dzień przylotu liczony jako dzień 0) osoby, które nie są zaszczepione ani nie posiadają zaświadczenia o przejściu choroby Covid-19, muszą jako Safe Pass okazywać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, wykonanego na własny koszt, ważny 72 godziny).

🔵 – należy zarejestrować się na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/ oraz wypełnić formularz, który należy okazać po przekroczeniu granicy (w formie papierowej lub elektronicznej)
– formularz należy wypełnić nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr


 • Cypr Północny

TEST NA COVID-19: – WYMAGANY
 • test PCR wykonany do 72 godzin przed wjazdem do kraju
 • wszyscy podróżni mogą zostać poddani dodatkowemu testowi podczas przekraczania granicy
 • przy przekraczaniu granicy w drodze powrotnej z Cypru Północnego na Cypr Południowy – wymagane będzie okazanie negatywnego wyniku testu PCR (również osoby zaszczepione) – koszt testu to 30 € do zamówienia u rezydenta EximTours. Test wykonywany jest w hotelu, w którym przebywają Goście.

OSOBY ZASZCZEPIONE:

 • zwolnione są z okazywania testu PCR przy wjeździe na Cypr Północny jednak muszą wykonać test w drodze powrotnej
OZDROWIEŃCY:
 • zwolnieni są z okazywania testu PCR przy wjeździe na Cypr Północny jednak muszą wykonać test w drodze powrotnej
TEST DLA DZIECI
 • dzieci do lat 5 zwolnione są z posiadania testu
WYMAGANE DOKUMENTY
 • osoby wracające z Cypru Północnego na Cypr Południowy ponownie podlegają procedurze wjazdowej wg zasad określonych przez Cypr Południowy
DODATKOWE INFORMACJE
 • osoby poddane losowemu testowy na granicy w przypadku wyniku pozytywnego zostaną skierowani na kwarantannę, której koszt pokrywa podróżny

 • Czarnogóra

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

Każda osoba chcąca wjechać do Czarnogóry musi spełniać jeden z czterech wymogów:
 • być w pełni zaszczepionym (zgodnie z obowiązującymi dawkami przy każdym rodzaju szczepionki),
lub
 • posiadać ujemny wynik testu PCR na SARSCov-2 nie starszy niż 72 godziny lub wynik ujemny szybkiego testu antygenowego nie starszy niż 48 godzin,
lub
 • posiadać dowód na to, że dana osoba chorowała na COVID-19 nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego.
Każdy, kto wjeżdża do Czarnogóry proszony jest o przestrzeganie środków ochrony zdrowia zgodnie z ostrzeżeniem zdrowotnym Instytutu Zdrowia Publicznego, które jest dostępne na wszystkich przejściach granicznych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Czarnogóry i Instytutu Zdrowia Publicznego.
 
TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 5 zwolnione są z okazania negatywnego wyniku testu
 
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W Czarnogórze obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego, lokalach usługowych.

🔵 Przydatne linki:

https://www.statista.com/statistics/1139048/coronavirus-case-rates-in-the-past-7-days-in-europe-by-country/

https://www.covidodgovor.me/me/osnovne-informacije-o-covid-19https://

www.gov.pl/web/dyplomacja/czarnogora


 • Dominikana

🔵 TEST NA COVID-19 – NIE WYMAGANY

🔵 Od 01 kwietnia 2021 obowiązkowe będzie wypełnienie elektronicznego formularza: https://eticket.migracion.gob.do/ przed przyjazdem i wyjazdem do/z Republiki Dominikańskiej.

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wygenerować indywidualny kodu QR dla każdej z osób.

Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Rejestracji należy dokonać nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dominikana


 • Egipt

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU:

 • PCR

– test należy wykonać na 72 h przed przylotem do Egiptu
– zaświadczenie musi byc wydane w j. angielskim
– musi posiadać wyraźną pieczęć laboratorium i podpis lekarza lub znak wodny lub kod QR, który wskazuje wyniki testów na oficjalnej stronie akredytowanego laboratorium.
– wynik testu PCR musi być wydrukowany lub wysłany oficjalnym mailem przez laboratorium bezpośrednio do klienta (wynik testu PCR nie będzie ważny, jeśli pochodzi z innego e-maila).

lub

– możliwe jest wykonanie testu po przylocie na lotnisko, koszt testu to 30 USD
– Należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego 

TEST DLA DZIECI
Nie jest wymagany u dzieci do 6 roku życia

OSOBY ZASZCZEPIONE
– zwolnione są z wykonywania testu
– od pełnego cyklu szczepień musi minąć co najmniej 14 dni
– honorowany jest Unijny Certyfikat Covid do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta

WYMAGANE DOKUMENTY
Podróżni udający się do Egiptu będą proszeni o wypełnienie kwestionariusza zawierającego następujące informacje:

 • podróże osoby w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w Egipcie;
 • potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą podróżny nie miał żadnych objawów związanych z COVID-19;
 • potwierdzenie, że podróżny nie miał kontaktu z pacjentami z COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni przed podróżą;
 • oświadczenie, że podróżny powiadomi kierownictwo hotelu lub lekarza, jeśli wykaże jakiekolwiek objawy związanych z COVID-19 podczas pobytu w Egipcie.

POBIERZ FORMULARZ

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt


 • Emiraty Arabskie

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

 

RODZAJ TESTU

 • PCR

– podróżni lecący z Polski do Dubaju mają obowiązek poddania się testowi PCR w kierunku Covid-19 nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.
– test musi być wykonany przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid)
– pasażerowie udający się do Dubaju zostaną poddani drugiemu, bezpłatnemu testowi PCR na lotnisku w Dubaju.
– w oczekiwaniu na wynik testu PCR turyści pozostają w swoim hotelu (można korzystać z całej jego infrastruktury)

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 12 zwolnione są od okazania testu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pobranie na smartfon aplikacji mobilnej COVID-19 DXB APP i zarejestrowanie tam swoich danych

Wydrukowane dokumenty (dla każdego uczestnika podróży): negatywny wynik testu PCR w języku angielskim, wypełniony formularz oraz zainstalowane na smartfon aplikacje należy przedstawić obsłudze podczas odprawy na lotnisku.

DODATKOWE INFORMACJE
Pasażerowie przyjeżdżający do Abu Dhabi

W przypadku podróży do Abu Dhabi zaraz po przylocie do Dubaju konieczne jest zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID‑19 wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin oraz poddanie się badaniu DPI na granicy. Konieczne jest także poddanie się 14‑dniowej kwarantannie oraz noszenie opaski śledzącej. Kwarantannę można odbywać w domu, w hotelu lub w zakwaterowaniu wyznaczonym przez władze ds. zdrowia publicznego. Po 12 dniach należy poddać się kolejnemu testowi PCR w kierunku COVID‑19. Ujemny wynik badania pozwala na zdjęcie opaski po upływie 14. dnia. Jeśli wynik badania będzie dodatni, konieczne będzie postępowanie zgodnie z wytycznymi władz ds. zdrowia publicznego w Abu Dhabi.

 

Pasażerowie lecący linią:

Fly Dubai

– test PCR na obecność COVID – 19 jest wymagany jedynie na wylocie, na powrocie nie jest wymagany.

Wynik testu nie może być starszy niż 72 h przed wylotem.
Wynik testu musi być wydrukowany i przetłumaczony na j.angielski (elektroniczne wersje nie są honorowane).

Linie lotnicze Fly Dubai zapewniają swoim pasażerom bezpłatną globalną ochronę kosztów związanych ze zdiagnozowanym podczas podróży COVID-19. Ochrona jest ważna przez 31 dni od momentu odbycia pierwszego lotu na wybranej trasie.

Szczegóły i regulamin programu – https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/covid-19-cover

Pozostałe informacje – https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/travelling-during-covid-19

Emirates

– test PCR na obecność COVID – 19 jest wymagany jedynie na wylocie, na powrocie nie jest wymagany.

Wynik testu nie może być starszy niż 72 h przed wylotem.
Wynik testu musi być w wydrukowany i przetłumaczony na j.angielski (elektroniczne wersje nie są honorowane).

Linie lotnicze Emirates Airlines zapewniają bezpłatną globalną ochronę obejmującą wydatki zdrowotne związane z COVID-19 i koszty kwarantanny. Priorytetem jest bezpieczeństwo podczas podróży i zapewnienie dodatkowej ochrony, bez względu na miejsce przebywania turysty.

Szczegóły i regulamin programu – https://www.emirates.com/pl/polish/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/?dm_i=32AP,14C0W,1YAUGE,4BBOG,1

Pozostałe informacje – https://www.emirates.com/pl/polish/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/?fbclid=IwAR2tiaZtomomSsUxKM-6f9j8QzU54UhG7QjOFN95PaFHEEDoTVevUb6h-tg#82485

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zjednoczone-emiraty-arabskie


 • Francja

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

🔵 Obowiązkowy negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą

🔵 Należy wypełnić oświadczenie o braku symptomów zakażenia koronawirusem i kontaktu z osobą zakażoną:  https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

🔵 Obowiązek poddania się testowi nie dotyczy dzieci do ukończenia 11 roku życia.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja


 • Grecja

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

🔵 Obowiązuje od 19.06.2021 roku.

RODZAJ TESTU

 • RT-PCR
 • antygenowy

– test RT-PCR należy wykonać do 72 godzin lub antygenowy 48 godzin przed wjazdem do kraju.
– zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej
– turyści udający się do Grecji mogą być poddani losowo testem na obecność koronawirusa na lotnisku (koszt testu pokrywa strona Grecka)

 
TEST DLA DZIECI
dzieci do lat 12 zwolnione z testu

OSOBY ZASZCZEPIONE
– zwolnione są wykonywania testu na COVID19 przed przylotem.
– dotyczy osób w pełni zaszczepionych, którzy otrzymali ostatnią dawkę co najmniej 14 dni przed przybyciem
– wymagany jest dowód szczepienia wydany przez władze publiczne i sporządzony w języku angielskim. Należy pobrać zaświadczenie z Intenretowego Konta Pacjenta oraz Kartę wydaną przez punkt szczepień

OZDROWIEŃCY
– zwolnione są wykonywania testu na COVID19 przed przylotem (wymagane poświadczenie pomyślnego wyleczenia z infekcji Covid-19)
-zwolenienie z wykonania testu dla osób, które okażą pozytywny wynik testu PCR wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Wynik w j. polskim może zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. grecki lub j. angielski,

lub

– zwolnienie z wykonania testu dla osób posiadających wynik testu serologicznego na przeciwciała wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Wynik w j. polskim może zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. grecki lub j. angielski.

WYMAGANE DOKUMENTY
– wszyscy podróżni muszą wypełnić Passenger Locator Form (PLF) najpóźniej do 22:59 dnia poprzedzającego przybycie do Grecji na stronie https://travel.gov.gr.  
– po wypełnieniu formularza otrzymamy wygenerowany  kod QR, który trzeba zapisać na telefonie lub wydrukować i okazać podczas odprawy na lotnisku i po wyjściu z samolotu.
– pasażerowie bez kodu QR nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.
– każde dziecko/niemowlę bez względu na wiek powinno posiadać własny kod QR
– podróżny musi upewnić się przed wyjazdem, że posiada przy sobie zaświadczenie o swoim stanie zdrowia: negatywny wynik testu molekularnego PCR z laboratorium, test należy wykonać do 72 godzin przed wejściem lub świadectwo szczepień wydane przez uprawniony organ lub poświadczenie pomyślnego wyleczenia z infekcji Covid-19.

UWAGA! Lotnisko w RHO zaczęło wymagać od Klientów kodu QR przy wylocie do BER. 

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja
www.civilprotection.gr/en
https://covid19.gov.gr/
https://travel.gov.gr/#/


 • Hiszpania –  kontynentalna oraz Baleary (nie dotyczy Costa de la Luz)

🔵TEST NA COVID-19 – NIE WYMAGANY

🔵WYMAGANE DOKUMENTY
– wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego dostępnego na stronie www.spth.gob.es 
– po wypełnienie formularza należy zapisać na telefonie lub wydrukować otrzymany kod QR
– formularz można wypełnić nie wcześniej niż 48 h przed wylotem
– pasażerowie bez kodu QR nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.
– każde dziecko/niemowlę bez względu na wiek powinno posiadać własny kod QR

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

www.hellocanaryislands.com

 • WYSPY KANARYJSKIE


🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU
RT-PCR, test antygenowy, TMA, LAMP – należy wykonać w Polsce na maks. 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania)

OSOBY ZASZCZEPIONE
zwolnione są z wykonywania testu
wymagane jest posiadania zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Unijny Certyfikat COVID jest honorowany. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.

OZDROWIEŃCY
zwolnieni są w wykonywania testu
wymagane jest posiadanie zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 12 zwolnione są z okazania negatywnego wyniku testu

Wszyscy podróżujący do Hiszpani

WYMAGANE DOKUMENTY
– wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego dostępnego na stronie www.spth.gob.es 
– po wypełnienie formularza należy zapisać na telefonie lub wydrukować otrzymany kod QR
– formularz można wypełnić nie wcześniej niż 48 h przed wylotem
– pasażerowie bez kodu QR nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.
– każde dziecko/niemowlę bez względu na wiek powinno posiadać własny kod QR

🔵 DODATKOWE INFORMACJE

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zasad podróżowania do Hiszpanii oraz panujących na miejscu norm sanitarnych na stronie https://travelsafe.spain.info/pl/. Pomoc i zgłoszenia nieprawidłowości przy wypełnianiu formularza sanitarnego pod całodobowym telefonem: +34 910 50 30 50 lub na adres mailowy: spth@sanidad.gob.es (w języku angielskim i hiszpańskim).

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania
www.hellocanaryislands.com
https://www.czescwyspykanaryjskie.com/coronavirus/


 • Kenia

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

🔵 Konieczne jest wykonanie przed podróżą testu na obecność koronawirusa i posiadanie przy sobie negatywnego wyniku testu RT-PCR w języku angielskim. Test należy wykonać najwcześniej na 96 godzin przed planowanym lądowaniem.

🔵 Należy również wypełnić formularz online na stornie https://ears.health.go.ke/airline_registration/ i okazać wygenerowany kod QR.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kenia

https://www.gov.pl/web/kenia/covid-19—informacje-dla-turystow


 • Kostaryka

🔵TEST NA COVID-19 – NIE WYMAGANY

🔵 Należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne gwarantujące pokrycie kosztów leczenia związanych z COVID-19 w wysokości co najmniej 50 tys. USD oraz minimum 2 tys. USD na zakwaterowanie w przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub zmiany planów podróży. Akceptowane jest międzynarodowe ubezpieczenie medyczne, pod warunkiem, że podróżujący przedstawi dokument po angielsku lub hiszpańsku wydany przez ubezpieczyciela, w którym zostanie potwierdzone spełnienie wszystkich ww. wymogi.

🔵 Wypełnić tzw. Pase de Salud (Kartę Zdrowia) – cyfrowy formularz epidemiologiczny dostępny w kilku językach na: https://salud.go.cr/. Pase de Salud można wypełnić na 48 godzin przed podróżą wykorzystując dane z posiadanego ubezpieczenia międzynarodowego lub wykupionego ubezpieczenia kostarykańskiego.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kostaryka

https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/


 • Kuba

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

🔵 Wszyscy podróżujący na Kubę są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem na Kubę.

🔵 Obowiązek poddania się ponownemu testowi na lotnisku po przylocie.


 • Macedonia

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY od 1.09.2021 r.

RODZAJ TESTU

 • RT-PCR

– Test PCR wykonany do 72 godzin przed wjazdem do kraju licząc od daty badania wpisanej do dokumentu.

Wynik testu, musi zawierać imiona i nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje turysta, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę wykonania badania , napisane metodą łacińską (PCR) lub testem antygenowym i wynikiem ujemnym (Negative), umożliwiającym interpretację dokumentu. 

OSOBY ZASZCZEPIONE
Zwolnione są z wykonywania testu po 14 dniach od daty podania ostatniej dawki
Wymagane jest przyjęcie pełnego cyklu szczepień. Dokument musi zawierać nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datą urodzenia, datami podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwą handlową i numerem serii szczepionki przeciwko COVID-19, nazwą wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kraj, z którego zostało ono wydane oraz nazwa właściwego organu wydającego.
Należy pobrać zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta oraz potwierdzenie wydane przez punkt szczepień

OZDROWIEŃCY
Zwolnieni są z okazywania wyniku testu.
Należy okazać dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19. Dokument musi zawierać imiona i nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, napisane metodą łacińską (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (Positive), umożliwiający interpretację dokumentu.
Takie zaświadczenie można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 18 zwolnione są z okazania negatywnego wyniku testu

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/macedoniapolnocna

https://www.gov.pl/web/macedoniapolnocna/informacja-dla-podrozujacych-do-macedonii-polnocnej


 • Malediwy

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

 

RODZAJ TESTU

 • RT-PCR

– wszyscy podróżni przybywający na Malediwy są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku PCR z próbką pobraną 72 godzin przed wyjazdem na Malediwy, nawet w przypadku zaszczepienia (czas liczony jest od momentu pobrania próbek do planowanej godziny startu samolotu);

– zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim

– wynik powinien zawierać:  numer paszportu, imię i nazwisko pasażera (zgodne z paszportem), nazwę i adres laboratorium, datę pobrania próbki

TEST DLA DZIECI
Dzieci poniżej jednego roku są zwolnione z przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR.

OSOBY ZASZCZEPIONE

Nie są zwolnione z okazania wyniku negatywnego testu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Po przylocie:
Wszyscy turyści są zobowiązani do noszenia maski na twarzy na lotnisku, podczas podróży krajowych oraz we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY
Negatywny wynik testu PCR należy dołączyć podczas wypełniania internetowego formularza deklaracji zdrowia podróżnego (Healt Declaration) za pośrednictwem portalu „IMUGA” (https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/), który należy złożyć w ciągu 24 godzin przed wyjazdem na Malediwy.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malediwy
https://www.tourism.gov.mv/covid19
https://immigration.gov.mv/faq-for-visiting-the-maldives/


 • Malta

🔵 OSOBY ZASZCZEPIONE
– od 14.07.2021 osoby w pełni zaszczepione zostaną wpuszczone na Maltę bez kwarantanny. Podróżni, którzy nie posiadają certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie po przylocie na Maltę oraz posiadać negatywny wynik testu PCR.
– dotyczy wszystkich powyżej 12 roku życia

– akceptowane są Unijne Certyfikaty Covid
– od podania pełnej dawki szczepionka musi minąć minimum 14 dni

ZASADY WJAZDOWE DLA DZIECI
– dzieci do lat 5 zwolnione są z obowiązku przedstawienia wyniku testu/szczepienia o ile podróżują z w pełni zaszczepionymi rodzicami/opiekunami
– dzieci od 5 do 12 lat podróżujące z zaszczepionymi rodzicami zobowiązane są do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR – test musi zostać wykonany do 72h przed lotem, lub antygenowego 48h przed lotem.

WYMAGANE DOKUMENTY
Turyści zobowiązani są do wypełnienia formularza oraz deklaracji w języku angielskim. Oba wypełnione dokumenty należy przekazać personelowi medycznemu / zdrowotnemu po przybyciu na międzynarodowe lotnisko Malta lub załodze Virtu Ferries przy stanowisku odprawy przed wylotem z Pozzallo na Sycylii. Fałszywe oświadczenie w momencie przybycia będzie uważane za przestępstwo.
Formularz  i deklaracja: POBIERZ

🔵 DODATKOWE INFORMACJE
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta
https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.maltairport.com/covid19/


 • Mauritius

🔵TEST NA COVID-19WYMAGANY

Od 15 lipca do 30 września 2021 r.  warunkiem wjazdu będzie okazanie negatywnego wyniku test PCR wykonanego 5-7 dni przed podróżą, posiadanie ważnego biletu na przelot na Mauritius oraz dowodu zakupu pakietu turystycznego w autoryzowanym ośrodku. Wszyscy przyjezdni będą poddani dodatkowym testom PCR w dniu przyjazdu, w 7 i 14 dniu pobytu.
 
Przez pierwsze 14 dni pobytu osoby w pełni zaszczepione będą mogły przebywać na terenie całego hotelu, łącznie z plażą, natomiast osoby niezaszczepione będą odbywać kwarantannę w pokoju hotelowym. Jeżeli test przeprowadzony w 14 dniu pobytu da wynik negatywny, podróżni będą mogli swobodnie poruszać się po wyspie.
 
Od 1 października 2021 r. osoby w pełni zaszczepione będą mogły poruszać się swobodnie po wyspie. Warunkiem wjazdu będzie negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed podróżą.
 
Osoby niezaszczepione będą musiały odbyć 14- dniową kwarantannę w pokoju hotelowym.
Szczepionki uznawane przez Mauritius:
 • AstraZeneca: Covishield
 • AstraZeneca: Vaxzevria
 • Covaxin
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech Vaccine
 • Sinopharm
 • Sputnik
 • Sinovac- CoronaVac
 
🔵 DODATKOWE INFORMACJE:
https://www.mymauritius.travel/mauritius-travel-alerts
Lista autoryzowanych ośrodków znajduje się na www.mauritiusnow.com


 • Meksyk

🔵TEST NA COVID-19 – NIE WYMAGANY

🔵 Informujemy iż władze Meksyku wprowadziły obowiązek wypełnienia formularza podróży oraz zdrowia poprzez stronę internetową https://afac.hostingerapp.com/. W pierwszej kolejności należy założyć konto, a następnie wprowadzić wszystkie informacje. Formularz należy wypełnić najwcześniej na 12 godzin przed planowanym wylotem. Po wypełnieniu formularza zostanie wygenerowany kod QR, który będzie dostępny po zalogowaniu się na stronie. Kod QR musi posiadać każdy uczestnik podróży. Możemy założyć jedno konto i dodawać poszczególnych uczestników podróży.

🔵 Przydatne linki:

https://www.travelpulse.com/news/destinations/mexican-caribbean-launches-visitax-tourism-fee-payment-system.html
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/meksyk


 • Portugalia

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • PCR
 • ANTYGENOWY

Test PCR – należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej;
Test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE – test taki należy wykonać w ciągu ostatnich 24 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej.


TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 12 są zwolnione z przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR.

OZDOWIEŃCY
Portugalia kontynentalna:
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób, które przebyły COVID-19, z konieczności okazania negatywnego wyniku testu RT-PCT.

Madera oraz Azory: Osoby, którze w ciągu 90 dni przed wylotem przeszli COVID-19, tzw. ozdrowieńcy są zwolnieni z obowiązku wykonania testu, pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego przebycia choroby (w języku angielskim lub portugalskim).

OSOBY ZASZCZEPIONE
Portugalia kontynentalna: Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 z konieczności okazania negatywnego wyniku testu RT-PCT.

Madera oraz Azory: Osoby podróżujące na Maderę, którzy w ciągu 90 dni otrzymały już dwie dawki szczepionki (i upłynęło co najmniej 7 dni od przyjęcia drugiej dawki) są zwolnione z obowiązku wykonania testu PCR, pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego przyjęcie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby podróżujące zobowiązane są przed wjazdem na terytorium Portugalii wypełnić formularz lokalizacyjny dostępny na stronie: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Wybierając się na Maderę i Azory, należy również wypełnić specjalne formularze elektroniczne (48-24 godz. przed przyjazdem) – Madera: madeirasafe.com, Azory: covid19-azores.com.

UWAGA Pasażerowie podróżujący na Maderę/Azory z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Portugali kontynentalnej.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19


 • Seszele

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

 

RODZAJ TESTU

 • PCR

Od turystów wymagane będzie jedynie zaświadczenie w języku angielskim o negatywnym wyniku testu na COVID-19, wykonanym od 72h przed przybyciem do tego kraju.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przed podróżą należy uzyskać turystyczną autoryzację zdrowia (Health Travel Authorisation) na podstawie wypełnionej deklaracji na stronie  https://seychelles.govtas.com/. Koszt uzyskania autoryzacji wynosi 45 EUR.

Wymagane jest także ubezpieczenie zdrowotne obejmujące ew. koszty związane z COVID-19, takie jak koszty kwarantanny, izolacji czy leczenia. Podróżni zobowiązani są do pobytu przez pierwsze dwa tygodnie w certyfikowanych ośrodkach turystycznych.

UWAGA: należy zapoznać się z warunkami tranzytowymi w zależności od kraju, w którym jest przesiadka

OSOBY ZASZCZEPIONE

Nie są zwolnione z okazania wyniku negatywnego testu.

OZDROWIEŃCY

Nie są zwolnieni z okazania wyniku negatywnego testu.

 

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/seszele
http://www.health.gov.sc/wp-content/uploads/Entry-and-Stay-Conditions-for-Travellers.pdf​​​​​​


 • Szwajcaria

🔵Od 20 maja 2021 r. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie będą podlegać kwarantannie. Mimo zniesienia obowiązku poddania się kwarantannie, utrzymane zostają wymogi dotyczące osób podróżujących transportem zbiorowym:

 • obowiązek rejestracji za pomocą formularza elektronicznego, który należy wypełnić przed przyjazdem do Szwajcarii (dla podróżujących wszystkimi rodzajami transportu zbiorowego: pociągiem, autobusem, samolotem czy statkiem),
 • dodatkowo obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 dla podróżujących samolotem (co do zasady powinien być to test PCR wykonany z próbki pobranej w ciągu ostatnich 72 godzin).

🔵 Osoby podróżujące z Polski do Szwajcarii prywatnymi samochodami nie mają obowiązku wykonywania przed przyjazdem testów ani rejestracji swojego przyjazdu.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwajcaria


 • Tanzania (wraz z Zanzibarem)

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • PCR

– wszyscy podróżujący zobowiązani będą do okazania po przyjeździe/przylocie do Tanzanii zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19. Próbki do testu powinny być pobrane w ciągu 72 godzin przed przyjazdem/przylotem do Tanzanii.
– wszyscy podróżni przybywający do Zjednoczonej Republiki Tanzanii poddawani będą wzmożonej kontroli pod kątem Covid-19. Po przyjeździe do Tanzanii obowiązkowe będzie także wykonanie szybkiego testu (tzw. „rapid test”), którego koszt wyniesie 25 USD.
– podróżujący, którzy spędzą więcej niż 72 godziny w tranzycie, będą musieli poddać się kolejnemu szybkiemu testowi („rapid test”) po przyjeździe/przylocie do Tanzanii.
– dodatkowo wszyscy podróżni przybywający z Indii (zarówno ci, którzy przebywali w tym kraju, jak i ci, którzy przejeżdżali przez Indie w ramach tranzytu), będą musieli poddać się 14-dniowej obowiązkowej kwarantannie, na koszt własny. Listę punktów, w których można odbyć kwarantannę udostępniają władze Tanzanii. Powracający do Tanzanii rezydenci będą mogli odbyć kwarantannę we własnym miejscu zamieszkania.


TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 5 są zwolnione z przedłożenia negatywnego wyniku testu PCR.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • każdy podróżujący do Zjednoczonej Republiki Tanzanii zobowiązany jest wypełnić 24 godziny przed wjazdem do tego kraju formularz (tzw. Travelers Surveillance Form) online. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma stosowne potwierdzenie. Powiadomienie będzie zawierało unikalny kod (Unique Health Code – UHC), który należy okazać lokalnym służbom imigracyjnym po przybyciu do Tanzanii. POBIERZ FORMULARZ
 • dodatkowo, przy wjeździe do Tanzanii podróżni będą zobowiązani wypełnić karty informacyjne dot. ich stanu zdrowia pod kątem Covid-19 (“health information cards”).

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/tanzania


 • Tunezja

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • PCR

Negatywny wyniku testu PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu. Wymagany wynik w języku angielskim.

Wynik testu musi posiadać kod QR. Wymagany wynik w języku angielskim.
Zalecamy pobranie zaświadczenia z wynikiem testu z IKP z kodem QR.

TEST DLA DZIECI

Dzieci do lat 12 zwolnione są od okazania testu

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Po przylocie:

– godzina policyjna od 22:00 do 5:00 rano;

– nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych;

– przestrzeganie procedur sanitarnych zawartych w Protokole Sanitarnym dla Sektora Turystycznego Tunezji

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wydrukowany, negatywny wynik testu PCR w jęz. angielskim nie starszy niż 72 godziny przed wejściem na pokład posiadający kod QR
 • wypełniony, przesłany, wydrukowany i podpisany dokument wygenerowany z aplikacji: https://app.e7mi.tn/language. Prawidłowo wygenerowany dokument posiada kod QR oraz oświadczenia, które należy podpisać.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/tunezja

https://www.gov.pl/web/tunezja/aktualne-informacje-dot-covid–19-w-tunezji


 • Turcja

🔵TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

 

RODZAJ TESTU

 • PCR
 • Antygenowy

Negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego od 72 godzin przed przybyciem do Turcji lub testu antygenowego wykonanego na 48 godzin przed przybyciem do Turcji. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski.

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 12 zwolnione są od okazania testu.

OSOBY ZASZCZEPIONE (od 1.06.2021)
Osoby, które przeszły pełen cykl szczepień przeciwko COVID-19 (minimum 14 dni przed datą przybycia do Turcji) zwolnione są z testów PCR. Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia w języku angielskim i zawierającego kod QR.

OZDOWIEŃCY (od 1.06.2021)
Osoby uznane za ozdrowieńców, które przeszły COVID-19  maksimum 6 miesięcy przed przylotem do Turcji zwolnione są z wykonywania testów PCR. Wymagane jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwe organy

WYMAGANE DOKUMENTY
Formularz zgłoszenia podróżnego

Od 15.03.2021 turyści  udający się do Turcji, zobowiązani są wypełnić od 72h przed wylotem elektroniczny formularz zgłoszenia podróżnego – Traveler Entry Form. Formularz dostępny jest na stronie https://register.health.gov.tr/. Po wypełnieniu formularza klient otrzyma dokument potwierdzający rejestrację wraz z kodem HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym, w celu okazania go obsłudze linii lotniczej przed wylotem. 

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

https://www.gov.pl/web/turcja/komunikat-o-ograniczeniach-obowiazujacych-od-14042021-r-wprowadzonych-przez-wladze-republiki-turcji-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19

 


 • Włochy

🔵 TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • PCR
 • Antygenowy

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), należy wykonanać w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch

Należy zarejestrować swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form

W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd dla właściwej miejscowo placówki służby zdrowia (ASL) i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny.

TEST DLA DZIECI
Dzieci do lat 6 zwolnione są od okazania testu

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 31 lipca 2021 r.
Po przylocie:

 • na terytorium całych Włoch została wprowadzona godzina policyjna od 22:00 do 5:00.
 • We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.
 • nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych). obowiązek nie dotyczy jedynie: dzieci do lat sześciu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • należy wypełnić oświadczenie(autodichiarazione)
 • dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria)

🔵 Testów nie muszą przedstawiać:

 • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
 • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
 • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
 • załogi środków transportu.

  Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy:  białą  żółtą ,  pomarańczową i  czerwoną . Szczegóły znajdzują się na stronie https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

   UWAGA!  Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania). 

  Aktualny wykaz regulacji miejscowych dostępny na portalu włoskiego Stowarzyszenia Regionów i Prowincji Autonomicznych: ►www.regioni.it/news/2020/06/03/coronavirus-tabella-relativa-alle-leggi-e-alle-ordinanze-regionali-aggiornata-al-03-►06-2020-613636/.

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19


 • Wyspy Zielonego Przylądka

🔵   TEST NA COVID-19 – WYMAGANY

RODZAJ TESTU

 • PCR
 • Antygenowy

test należy wykonać nie wcześniej niż na 72 godziny przed wylotem
– wynik testu należy okazać w j. angielskim

TEST DLA DZIECI
– dzieci do lat 12 zwolnione są od okazania testu

OSOBY ZASZCZEPIONE
– brak aktualnych wytycznych

WYMAGANE DOKUMENTY
– należy wypełnić elektroniczną deklarację zdrowia nie wcześniej niż 72 h przed wylotem
– po wypełnieniu deklaracji otrzymamy kod QR, który należy przedstawić w wersji elektronicznej lub drukowanej na lotnisku
https://igrpsta.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1

🔵 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/republika-zielonego-przyladka