Regulamin Promocji „Prenumerata National Geographic Traveler gratis do rezerwacji”

  1. Organizatorem promocji Prenumerata National Geographic Traveler gratis do rezerwacji jest Inspirator Podróży www.inspiratorpodrozy.pl, z siedzibą w Węgrzcach, ul. A9 / 40, 32-086 Węgrzce, wpisany do CEiDG NIP 677-220-68-16, REGON 383127956.

 

  1. Promocja trwa od 25.06.2020 r. – do 25.09.2020 r.

 

  1. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się do realizacji prenumeraty National Geographic Traveler klientom, którzy spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem,  w okresie rocznym/półrocznym albo kwartalnym w zależności od kwoty wydanej na imprezę turystyczną:

a) roczna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 6 000 PLN

b) półroczna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 4 000 PLN

c) kwartalna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 2 000 PLN

 

  1. Prenumeratę otrzymają osoby („Klienci”), którzy w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt 2, za pośrednictwem biura Inspirator Podróży spełnią poniższe warunki:

a) Dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Wycieczki”) w kwocie powyżej wskazanej w pkt. 3a, 3b lub 3c.

b) Opłacą usługę turystyczną w ustalonym terminie

c) Termin realizacji prenumeraty następuje w kolejnych miesiącach po realizacji usługi turystycznej.

d) W przypadku anulowania usługi turystycznej – prenumerata traci ważność.

e) Prenumerata przesyłana jest co miesiąc przed okres wskazany w pkt. 3a, 3b lub 3c.

 

  1. Chęć wzięcia udziału w promocji należy uzgodnić z pracownikiem biura nie później niż na 14 dni przed wylotem.
  2. Po uiszczeniu kwoty całkowitej za usługę turystyczną, oraz po jej realizacji zostanie wysłana na podany adres mailowy informacja o aktywacji prenumeraty.
  3. Wszelkie zmiany oraz anulacje prenumeraty Klient dokonuje samodzielnie.
  4. Nie ma możliwości wymiany prenumeraty na gotówkę.
  5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez biuro Inspirator Podróży .

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.inspiratorpodrozy.pl.