Regulamin Promocji:
„Parking przy lotnisku lub prenumerata National Geographic Traveler gratis do rezerwacji”

 1. Organizatorem promocji Parking przy lotnisku lub prenumerata National Geographic Traveler gratis do rezerwacji jest Inspirator Podróży www.inspiratorpodrozy.pl, z siedzibą w Węgrzcach, ul. A9 / 40, 32-086 Węgrzce, wpisany do CEiDG NIP 677-220-68-16, REGON 383127956.

 

 1. Promocja trwa od 25.06.2020 r. – do 25.09.2020 r.
 1. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, Voucher do bezpłatnego parkingu przy lotnisku („Voucher”) gwarantujący, w zależności od długości pobytu:

a) 7 lub 8 dni – bezpłatne miejsce postojowe dla wycieczek powyżej 4 000 PLN

b) 14 lub 15 dni miejsce postojowe dla wycieczek powyżej 6 500 PLN lub w promocyjnej cenie 39 zł.

c) Przy dłuższym pobycie naliczana będzie opłata w wysokości 8 zł za każdą kolejną dobę.

       3.1.   lub realizacji prenumeraty National Geographic Traveler klientom, którzy spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem,  w okresie rocznym/półrocznym albo kwartalnym w zależności od kwoty wydanej na imprezę turystyczną:

a) roczna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 6 000 PLN

b) półroczna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 4 000 PLN

c) kwartalna prenumerata z kosztami wysyłki – dla wycieczek powyżej 2 000 PLN

 

 1. Voucher na parking lub prenumeratę otrzymają osoby („Klienci”), które w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt 2, za pośrednictwem strony www.inspiratorpodrozy.pl spełnią poniższe warunki:

a) dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Wycieczki”) w kwocie powyżej wskazanej w pkt. 3 oraz pkt.  3.1

Termin realizacji Vouchera na Parking musi pokrywać się z terminem wykupionej usługi turystycznej.

b) Opłacą usługę turystyczną w ustalonym terminie

c) Termin realizacji prenumeraty następuje w kolejnych miesiącach po realizacji usługi turystycznej.

d) W przypadku anulowania usługi turystycznej – Vouchera na Parking lub prenumerata traci ważność.

e) Prenumerata przesyłana jest co miesiąc przed okres wskazany w pkt. 3a, 3b lub 3c.

 

 1. Chęć wzięcia udziału w promocji należy uzgodnić z pracownikiem biura nie później niż na 14 dni przed wylotem.
 2. Po uiszczeniu kwoty całkowitej za usługę turystyczną zostanie wysłany na podany adres mailowy Voucher Parkingowy („Voucher”) upoważniający do bezpłatnego wjazdu na parking lub informacja o aktywacji prenumeraty.. Voucher Parkingowy należy przekazać obsłudze parkingu przed wjazdem, w innym przypadku może zostać naliczona opłata parkingowa.
 3. Rezerwacji, zmiany, anulacji miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji Klient dokonuje samodzielnie tj. wszelkie zmiany oraz anulacje prenumeraty.
 4. Nie ma możliwości wymiany miejsca parkingowego lub prenumeraty na gotówkę.
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez biuro Inspirator Podróży.
 6. W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:

  a) Warszawa – Okęcie

  b) Warszawa – Modlin

  c) Katowice

  d) Kraków

  e) Poznań

  f) Bydgoszcz

  g) Łódź

  h) Gdańsk

  i) Rzeszów

  j) Wrocław

 7. Promocja jest dostępna w ramach wolnych miejsc parkingowych, dostępnych na parkingach, które biorą udział w promocji, a o ich przydzielaniu decyduje kolejność rezerwacji imprezy turystycznej. W przypadku braku miejsc na parkingu Klientowi zostanie zaproponowane miejsce na innym parkingu na tych samych warunkach.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.inspiratorpodrozy.pl.