Regulamin Promocji „Parking przy lotnisku lub bilet do kina gratis do rezerwacji”

 

 1. Organizatorem promocji „Parking przy lotnisku lub bilet do kina gratis do rezerwacji” jest Inspirator Podróży www.inspiratorpodrozy.pl, z siedzibą w Węgrzcach, ul. A9 / 40, 32-086 Węgrzce, wpisany do CEiDG NIP 677-220-68-16, REGON 383127956 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym: 23469 („Organizator”)

 

 1. Promocja trwa od 12.10.2019 r. – do odwołania.

 

 1. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, Voucher do bezpłatnego parkingu przy lotnisku („Voucher”) gwarantujący, w zależności od długości pobytu:

a) 7 lub 8 dni – bezpłatne miejsce postojowe dla wycieczek powyżej 4 000 PLN

b) 14 lub 15 dni – miejsce postojowe dla wycieczek powyżej 6 500 PLN lub w promocyjnej cenie 39 zł.

c) Przy dłuższym pobycie naliczana będzie opłata w wysokości 8 zł za każdą kolejną dobę.

          lub bilety do kina sieci MULTIKINO na dowolny seans w wybranym mieście dla osób dorosłych biorących udział w wykupionej wycieczce turystycznej z transportem lotniczym lub autokarowym powyżej 4 000 PLN.

 

 1. Voucher na parking lub bilety do kina otrzymają osoby („Klienci”), które w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt 2, za pośrednictwem strony www.inspiratorpodrozy.pl spełnią poniższe warunki:

a) dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Wycieczki”) z transportem lotniczym w kwocie powyżej 4 000 zł.

Termin realizacji Vouchera na Parking musi pokrywać się z terminem wykupionej usługi turystycznej.

Na bilety do kina jest określony termin ważności.

b) Opłacą usługę turystyczną w ustalonym terminie

c) W przypadku anulowania usługi turystycznej – Voucher traci ważność.

 

 1. Chęć wzięcia udziału w promocji należy uzgodnić z pracownikiem biura nie później niż na 14 dni przed wylotem.

 

 1. Po uiszczeniu kwoty całkowitej za usługę turystyczną zostanie wysłany na podany adres mailowy Voucher Parkingowy (“Voucher”) upoważniający do bezpłatnego wjazdu na parking lub bilety na seans filmowy. Voucher Parkingowy należy go przekazać obsłudze parkingu przed wjazdem, w innym przypadku może zostać naliczona opłata parkingowa.

 

 1. Rezerwacji, zmiany, anulacji miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji Klient dokonuje samodzielnie.

 

 1. W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:

a) Warszawa – Okęcie

b) Warszawa – Modlin

c) Katowice

d) Kraków

e) Poznań

f) Bydgoszcz

g) Łódź

h) Gdańsk

i) Rzeszów

j) Wrocław

 

 1. Promocja jest dostępna w ramach wolnych miejsc parkingowych, dostępnych na parkingach, które biorą udział w promocji, a o ich przydzielaniu decyduje kolejność rezerwacji imprezy turystycznej. W przypadku braku miejsc na parkingu Klientowi zostanie zaproponowane miejsce na innym parkingu na tych samych warunkach.

 

 1. Nie ma możliwości wymiany miejsca parkingowego na gotówkę.

 

 1. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez biuro Inspirator Podróży .

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.inspiratorpodrozy.pl.